מאגר תוכנית הלימודים של משרד החינוך

במשך זמן רב עבדנו על האפשרות שלכם לקבל תוכנית לימודים מאושרת ומוכרת ע"י גוף ממשלתי ותעודה מאושרת חתומה ע"י האגודה למסחר ויזמות באינטרנט. כל זה בכדי שתחזיקו בסיום הקורס תעודה בעלת ערך רב. 

משרד החינוך מכללת איקום.